SẢN PHẨM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

HÓA CHẤT XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

SẢN PHẨM KHÁC

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Hữu Hải
- 0912 494 607

HÓA CHẤT XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Thuốc Diệt Gián Đức
Thuốc Diệt Gián Đức
Chế Phẩm Vi Sinh Vật Hữu Hiệu EMC
Chế Phẩm Vi Sinh Vật Hữu H...
Men Xử lý bể phốt BIO. PHỐT
Men Xử lý bể phốt BIO. PHỐ...
Men xử lý bể phốt DW.97
Men xử lý bể phốt DW.97
Men xử lý bể phốt DW.09
Men xử lý bể phốt DW.09
Men xử lý bể phốt DW.98
Men xử lý bể phốt DW.98
Men xử lý nước thải bệnh viện DW.97.H (gói)
Men xử lý nước thải bệnh viện DW.97.H (gói)
Chế Phẩm Vi Sinh Vật Hữu Hiệu EMC
Chế Phẩm Vi Sinh Vật Hữu Hiệu EMC
Nước tẩy rửa Lavabo
Nước tẩy rửa Lavabo
pH TEST.01
pH TEST.01
Super Oxygen
Super Oxygen
Bột thông đường ống CTE
Bột thông đường ống CTE
Men xử lý rác thải
Men xử lý rác thải
Men Xử Lý Bể Phốt
Men Xử Lý Bể Phốt
Chế Phẩm Tổng Hợp Xử Lý Nước Ăn Uống & Sinh Hoạt
Chế Phẩm Tổng Hợp Xử...
Bột Thông Cống
Bột Thông Cống

SẢN PHẨM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Thùng rác 240 lít
Thùng rác 240 lít
Thùng Rác Công Cộng
Thùng Rác Công Cộng
Bể Chứa Biogas
Bể Chứa Biogas
Bể Chứa Biogas
Bể Chứa Biogas
Thùng Rác Công Nghiệp
Thùng Rác Công Nghiệp
Thùng Rác Y Tế
Thùng Rác Y Tế
Xe gom rác 500 lít
Xe gom rác 500 lít
Thùng rác 120 lít
Thùng rác 120 lít

DỊCH VỤ DIỆT CÔN TRÙNG, MỐI

Diệt mối công trình xây dựng
Diệt mối công trình xây dựng
Diệt mối nhà ở
Diệt mối nhà ở
Phun muỗi cho cơ quan, văn phòng,...
Phun muỗi cho cơ quan, văn phòng,....
Phun muỗi tại nhà
Phun muỗi tại nhà

SẢN PHẨM KHÁC

Cây ngân hậu
Cây ngân hậu
Cây phát tài khúc
Cây phát tài khúc
Cây ngũ gia bì
Cây ngũ gia bì
Cây trúc bách hợp
Cây trúc bách hợp
Cây cọ lùn
Cây cọ lùn
Bàn ghế giám đốc
Bàn ghế giám đốc
Bàn ghế nhân viên
Bàn ghế nhân viên
Bàn ghế học sinh
Bàn ghế học sinh
Bảng học sinh
Bảng học sinh
Tủ học sinh
Tủ học sinh